Background

Duurzaamheidsverslag
HZPC Holland B.V. 2014/15

Duurzaamheidsverslag
HZPC Holland B.V. 2014/15
Background
Gerard-Backx new.png

Feeding the world. Met dit jaarthema geven we inhoud aan onze missie: Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Een uitdagende missie. Want de urgentie is groot en wordt steeds groter. Met een zeer sterk groeiende wereldbevolking, beperkte vruchtbare grond en schaars zoetwater wordt de behoefte aan betaalbaar, verantwoord voedsel steeds groter. Precies daar ligt de kern van de business van HZPC.

Onze drie pijlers van duurzaamheid
HZPC: duurzaamheid in de praktijk

De wereldbevolking wordt verwacht te groeien naar 9,8 miljard mensen in 2050. Onze missie is “contribute to responsible food for the growing world population”. Duurzaamheid is sterk verankerd in onze bedrijfsvoering. Met deze video delen we graag met u hoe we duurzaamheid in de praktijk brengen…

Kerngegevens 2014/2015 en highlights

Resultaten
x 1 mln € 2013/14 2014/15
Geconsolideerde netto-omzet 282,7 241,6
Brutomarge 47,5 41,3
Nettoresultaat boekjaar 9,2 4,5
Afschrijvingen op materiële vaste activa 2,6 2,7
Investeringen in materiële vaste activa 2,8 3,4
Balans
x 1 mln € 2013/14 2014/15
Eigen vermogen 42,3 44,0
Kasstroom uit operationele activiteiten 18,6 5,8
Liquide middelen 32,9 27,6
Schuld inzake telerdeposito’s 23,8 20,9
Balanstotaal 96,4 94,1
Vermogen in % van het balanstotaal 43,9% 46,8%
AccGraph_04.jpg AccGraph_02.jpg
Kerngegevens duurzaamheid*
Totaal elektraverbruik (mln kWh) 3,75 3,55**
Totaal gasverbruik (m3) 225.000 152.191
Totaal waterverbruik (m3) 7.055 7.252
Ingekocht percentage groene elektriciteit Nederland 0% 50%***
Aantal telers van Veldleeuwerik 53 30****

*De kerngegevens duurzaamheid hebben betrekking op HZPC Holland. Buitenlandse vestigingen zijn niet inbegrepen.

**Per augustus 2015 zijn 1.424 zonnepanelen geplaatst bij de ZOS Emmeloord. Daarnaast zijn eind 2015 120 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het hoofdkantoor in Joure. Het opgewekte vermogen wordt in het volgende CSR-verslag meegenomen.

*** Sinds 1 januari 2015 (halverwege boekjaar 2014/15) koopt HZPC in Nederland 100% groene energie in. De 50% is het resultaat van een half boekjaar.

**** De telling van 2014/15 is gebaseerd op groepen van Veldleeuwerik-leden die gevormd zijn in de regio’s in Nederland waar HZPC actief zijn. In 2013/14 zijn telers meegeteld die niet of niet meer voor HZCP telen.

AccGraph_05.jpg
Bedrijfsgegevens
Medewerkers (FTE) 261 270
% mannen 70 67
% vrouwen 30 33
Aantal bedrijfsongevallen 1 0
Aangesloten kwekers 55 40
Aangesloten telers 700 700
Ha pootgoedvelden 17.700 18.000
Verkoop pootgoed (handel en licentie) (ton) 652.000 642.000
Eigen rassen 70 75
Exportlanden 87 90

**Per augustus 2015 zijn 1.424 zonnepanelen geplaatst bij de ZOS Emmeloord. Daarnaast zijn eind 2015 120 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het hoofdkantoor in Joure. Het opgewekte vermogen wordt in het volgende CSR-verslag meegenomen.

*** Sinds 1 januari 2015 (halverwege boekjaar 2014/15) koopt HZPC in Nederland 100% groene energie in. De 50% is het resultaat van een half boekjaar.

**** De telling van 2014/15 is gebaseerd op groepen van Veldleeuwerik-leden die gevormd zijn in de regio’s in Nederland waar HZPC actief zijn. In 2013/14 zijn telers meegeteld die niet of niet meer voor HZCP telen.

Samenstelling personeelsbestand 2014/15:

  • HZPC Holland (excl. R&D): 37%
  • Deelnemingen buiten NL: 24,5%
  • R&D: 25,5%
  • Deelnemingen binnen NL: 13%
AccGraph_06.jpg
zonnepanelen.jpg

HZPC en CSR

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

Potatoes.jpg

Over de aardappel

Een wereldverbeteraar pur sang. Dat is de aardappel.
Hij is lekker gezond en heeft weinig nodig om goed en
snel vele monden te voeden. Met het oog op 9,8 miljard
wereldburgers in 2050 biedt de aardappel uitkomst.
Want met een substantieel lager waterverbruik in
vergelijking tot maïs, rijst of tarwe, is de aardappel
vele malen efficiënter en voedzamer. Daarom is de
aardappel wereldwijd in opmars. Zelfs in rijstlanden
China en India...

Highlights
Home