Background
Bericht van de Directie

Feeding
the world

Feeding the world. Met dit jaarthema geeft HZPC inhoud aan zijn missie: Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Een uitdagende missie. Want de urgentie is groot en wordt steeds groter. Met een zeer sterk groeiende wereldbevolking wordt de behoefte aan betaalbaar, verantwoord voedsel steeds groter. De aardappel kan hier wereldwijd een belangrijke rol in spelen. Precies daar ligt de kern van de business van HZPC.

Onze veredeling is er onder andere op gericht onze nieuwe aardappelrassen onder de meest uitdagende omstandigheden te laten groeien. Er is nog veel veredelingspotentieel onbenut. We blijven dan ook werken aan het verbeteren van de opbrengst per hectare en tegelijkertijd het verkleinen van de waterfootprint. Daarmee leveren we een duurzame bijdrage aan voedselzekerheid en verduurzaming. Het is onze overtuiging dat de aardappel alles in huis heeft om zijn positie in de top 5 van ’s werelds grootste voedselgewassen te behouden. En daarmee een rol te spelen in de uitdagingen rondom het wereldvoedselvraagstuk.

Onze duurzame ambitie maakt het ons niet altijd even makkelijk. We merken dat we soms sneller vooruit willen dan de beschikbare capaciteit ons toe laat. Toch kan ik niet anders dan tevreden zijn met datgene wat we sinds het uitbrengen van ons vorige duurzaamheidsrapport hebben bereikt. We leveren pootaardappelen aan steeds meer landen en mensen wereldwijd, ook daar waar politieke conflicten of gevechten zijn. Wij laten ons niet door moeilijke omstandigheden weerhouden en handelen naar onze missie. Ons standpunt is dat voedsel een basis recht voor iedere wereldburger is.

Vraagstukken waar we ons in de nabije toekomst over zullen buigen hebben vooral betrekking op het verduurzamen van de keten en hoe we dat inzichtelijk kunnen maken. We zullen de komende periode dan ook zeer intensief met stakeholders in dialoog gaan. Hun feedback is waardevol om de materialiteit te kunnen bepalen. En om vervolgens ons duurzaamheidsbeleid te herijken en daar waar nodig aan te scherpen.

Ons eerste duurzaamheidsrapport werd in 2014 positief ontvangen. Dat heeft ons gesterkt in het voornemen om de interne en externe bewustwording inhoudelijk nog meer te voeden. We verankeren daarmee het belangrijkste doel van onze duurzaamheidsmissie in de organisatie: kennis omzetten naar gemeenschappelijke waarde. Niet alleen, maar mét de inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers, telers, kwekers en ketenpartners. Want duurzaamheid draait vooral om samen doen.

Gerard Backx

CEO

Home