Background
HZPC en CSR

Een gezonde bedrijfscultuur

Code of Conduct


We koesteren de goede werksfeer binnen onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gerespecteerd voelen en gewaardeerd. In onze Code of Conduct* hebben we vastgelegd hoe we hieraan dagelijks invulling geven.

Integrity Counsel

Sinds 2015 is een Integrity Counsel opgericht waar medewerkers, klanten en telers terecht kunnen die vragen hebben over integriteit of mogelijke integriteitsschendingen kunnen melden.

Health check 2015

In 2015 is een Health check uitgevoerd. Middels dit onderzoek volgen we de beleving van cultuur en vitaliteit van medewerkers. Naar aanleiding van de eindrapportage worden de volgende zaken opgevolgd:

  • Preventie van ongewenst gedrag: in overleg en samenwerking met de OR worden twee vertrouwenspersonen aangesteld.
  • Verbeteren ontwikkelmogelijkheden: mogelijkheden worden onderzocht op dit gebied, er wordt nagedacht om een plan te ontwikkelen hoe we medewerkers nog meer actief kunnen maken in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Reduceren beleving van (werk)stress: medewerkers met een verhoogd risico op uitval wordt een training aangeboden 
  • Bijdragen aan gezondheid: Organiseren “Vitaliteitslunch” met voorlichting over gezonde voeding in combinatie met bewegen

Ziekteverzuim

Ons ziekteverzuim is over vele jaren gezien laag. Met verzuimpercentages van 1,74 % (2014/2015) en 1,68% (2013/2014) bevinden deze percentages zich onder het niveau van ‘beïnvloedbaar verzuim’.

Dat dit percentage laag is, is geen toeval. De regelmogelijkheden die mensen zelf hebben binnen hun functie, draagt hier in belangrijke mate toe bij.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

HZPC zet zich in om werk gerelateerde klachten te voorkomen. Het in kaart brengen van risico’s op de werkplek (onder andere door het uitvoeren en opvolgen van Risico-inventarisatie & -evaluaties) maken hier onderdeel van uit. Voor buitendienstmedewerkers is in 2015 een protocol ontwikkeld voor werken op hoogte.

Home