Background
HZPC en CSR

Externe waardering en certificering

MVO Assurance Certificaat

Stet Holland B.V., 100% deelnemingen van HZPC Holland, heeft in 2015 het MVO Assurance Certificaat ontvangen. Het MVO Assurance Certificaat is een MVO-zelfverklaring. Dit verklaart dat er kennis is genomen van ISO 26000, kansen en ontwikkelingen zijn geïdentificeerd en er een MVO-actieplan is opgesteld gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000.

Home