Background
HZPC en CSR

Feeding the world

Verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking

Elke dag voeden we met onze aardappelen miljoenen mensen wereldwijd. Het is onze missie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Dat doen wij onder het credo: ‘Feeding the world’.

Het gewas aardappel maakt het mogelijk om in een korte periode en met relatief weinig water, goede voeding te produceren: rijk aan vitamines en koolhydraten. Wij willen een bijdrage leveren om de aardappelteelt in de wereld te verbeteren. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het delen van kennis om zo de aardappelteelt te optimaliseren zien we als belangrijke bijdrage aan de groeiende behoefte aan gezonde voeding en een verantwoorde teelt.

Home