Background
HZPC en CSR

Relatie met stakeholders

Relatie met stakeholders

HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Met elke stakeholder willen we een goede relatie onderhouden. Dat vinden we zo belangrijk dat we dit als een van onze kernwaarden hebben vastgelegd:

‘We bouwen aan duurzame relaties en nemen verantwoordelijkheid voor onze activiteiten.’

Stakeholderconsultatie en materialiteitsanalyse

Eind 2015 zijn we gestart met een grote, internationale stakeholderconsultatie. Deze zal doorlopen tot medio 2016. Met onze belangrijkste stakeholders gaan wij de dialoog aan hoe zij naar het CSR beleid van HZPC kijken, welke zaken voor hun van groot belang zijn, en hoe HZPC zich kan verbeteren. Aan de hand van deze feedback zal een materialiteitsanalyse worden gemaakt. Aan de hand van deze analyse zullen wij ons duurzaamheidsbeleid tegen het licht houden.

Onze belangrijkste stakeholders hebben we in kaart gebracht en als volgt gedefinieerd:

Aangesloten telers

(Voedings)wetenschap

Aangesloten kwekers

Leveranciers

Medewerkers

Maatschappelijke organisaties

Consumenten

Certificaathouders

Klanten

Koepelorganisaties

Overheden  

Dialoog met stakeholders

Stakeholders

Onderwerpen

Toelichting

Acties naar aanleiding van deze dialoog

Aangesloten telers / kwekers

Verduurzaming teelt en distributie

Door middel van teler- en kwekers-
bijeenkomsten wordt verduurzaming in de keten op de agenda gezet

Organiseren van terugkomsessies in kleine groepen bij telers om impact te delen

Medewerkers

Onderzoek naar vitaliteit en gezondheid binnen HZPC

HZPC heeft in 2015 wederom een Health check onder medewerkers uitgevoerd

 

Aanstellen twee vertrouwenspersonen

Persoonlijk opleidingsbudget

Training stress vermindering

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing CSR-beleid

 • klanten
 • toeleveranciers & ketenpartners
 • belangenorganisaties
 • consumenten
 • certificaathouders

 

Stakeholder-
consultatie t.b.v. toetsing CSR-beleid

In 2015 is HZPC begonnen met het voeren van interne- en klantconsultatie. Daarna volgen ketenpartners zoals klanten, telers en kwekers, belangenorganisaties en consumenten. Deze consultatie loopt tot medio 2016 door.

De input n.a.v. deze consultaties zal medio 2016 worden gebruikt om het duurzaamheidsbeleid aan te scherpen.

Carbohydrate Competence Center (CCC)

Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving.

Publiek-private samenwerking tussen 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen.

Productontwikkeling (bijvoorbeeld Sunlite)

CIP (International Potato Centre)

In stand houden genetische diversiteit 

Het CIP levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen.

In Nederland brengt HZPC dit initiatief onder de aandacht van diverse partijen uit de aardappelsector om te kijken of de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en benefit sharing voor het behoud van biodiversiteit, in de toekomst verder kan worden uitgerold.

 Experts uit bedrijfsleven, overheid, onderzoek & wetenschap en maatschappelijk middenveld (o.a. Agriterra, Bill & Melinda Gates Foundation, LTO Nederland, IDH, LEI Wageningen) Het voeden van een groeiende stedelijke bevolking ‘Small farmers big deal’ roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid  en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. We denken mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.

Externe vertegenwoordigingen

Gerard Backx, CEO van HZPC, is voorzitter Breeders Trust N.V.  (Breeders Trust is een organisatie van negen pootaardappel kweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken)

Overige externe vertegenwoordigingen:

 • Lid van ESA en Plantum
 • Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)
 • Stichting Veldleeuwerik
 • Carbohydrate Competence Centre
 • VNO-NCW
 • Small farmers big deal
Home