Background
HZPC en CSR

Wereldwijde uitdagingen

We zien de volgende uitdagingen:
De wereldbevolking zal rond 2050 zijn toegenomen tot 9,8 miljard mensen. Voor het voeden van al deze mensen zal voldoende en verantwoord voedsel beschikbaar moeten zijn. Landbouwgrond is echter slechts beperkt aanwezig. Daarnaast zorgen ziektes onder voedingsgewassen, beperkte productiekennis en inefficiënte verwerking, voor minder opbrengsten of zelfs voedselverspilling. Zoetwater is in veel delen van de wereld schaars. En klimaatverandering zal leiden tot extreme omstandigheden en zal de voedselzekerheid in grote mate aantasten. Een andere uitdaging is de verdeling van voedsel, obesitas in de westerse wereld (overvoeding) en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Hierbij speelt het gebrek aan voedingsstoffen (nutriënten) in de voeding. Een tekort aan vitamines en bouwstoffen zorgt voor een slechtere gezondheid en vermindert het welzijn van grote groepen mensen.

HZPC wil aan deze uitdagingen een bijdrage leveren:

Uitdagingen: Uitdagingen: Uitdagingen:
Impact klimaatverandering Groei wereldbevolking naar 9,8 miljard in 2050 Obesitas versus ondervoeding
     
Bijdrage: Bijdrage: Bijdrage:
↑ Sterke gewassen die zich aanpassen aan uitdagende omstandigheden ↑ Verantwoorde voedselproductie Light-rassen
↓ Voedselverspilling in de keten ↑ Opbrengsten bestaande landbouwgrond Hoge voedingswaarde & superfood-rassen
↓ Minder impact op het milieu    
     
Pijler HZPC CSR-strategie: Pijler HZPC CSR-strategie: Pijler HZPC CSR-strategie:
Zorg voor het milieu
  • Verantwoorde productie van aardappelen
  • Effectief gebruik van zoetwater
  • Efficiënte logistiek
  • Reduceren impact footprint eigen organisatie
Bijdrage aan voedselzekerheid
  • Het voeden van mensen wereldwijd
  • Ontwikkelen van aangepaste rassen
  • Zorg voor genetische bronnen
Maatschappelijke betrokkenheid
  • Gezond etenspatroon
  • Focus op smaak, voedingswaarde en ketenverantwoordelijk-heid

 

Home