Background
HZPC en CSR

Wie we zijn

We zijn een internationaal opererende onderneming, toonaangevend in de markt van aardappelen. Wij ontwikkelen nieuwe, innovatieve aardappelrassen. En zijn leverancier van pootaardappelen die aan 90 verschillende landen worden geleverd. Onze kwalitatief hoogstaande aardappelrassen worden op vrijwel alle continenten in de wereld geteeld. We werken samen met 40 kwekers en 700 telers. Wij produceren zo’n 75 rassen en leverden gezamenlijk in 2014/15 642.000 ton pootgoed.

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

Visie

Onze visie is om een bepalende rol te spelen in alle winstgevende markten en zo de voorkeursleverancier te zijn voor onze zakelijke partners en consumenten wereldwijd.

Wij willen een toonaangevende speler in de aardappelwereld zijn. Landsgrenzen houden ons daarbij niet tegen; overal waar ons pootgoed bij kan dragen aan de voedselvoorziening, zijn we aanwezig.

Onze kernwaarden

We are dedicated to reach our goals

We think in opportunities to create outstanding solutions

We build long term relations and take responsibility for our actions

Our success is driven by knowledge and personal development

Bijzondere aandeelhoudersstructuur

HZPC Holland B.V. is een bedrijf van betrokkenen. Dat betekent dat we ons niet enkel inspannen voor aandeelhouderswaarde, maar vooral voor het behalen van een duurzaam resultaat voor onze telers, kwekers, medewerkers en de maatschappij.

HZPC is letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers. Alleen zij kunnen HZPC-certificaten van aandelen kopen en verhandelen. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Houders van de HZPC-certificaten zijn verenigd in De Vereniging HZPC. Zij heeft 100% van de aandelen in haar bezit. De algemene ledenvergadering kiest en benoemt het bestuur.

In de statuten van de vennootschap is vastgelegd welke bevoegdheden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft. Daarnaast moet de directie specifieke besluiten ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Onze belangrijke stakeholders: telers, kwekers en medewerkers hebben zo een stem in de koers van de onderneming.

Verbondenheid met onze telers

We zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Dat betekent ook wederzijdse zorg. Telers spannen zich in voor een hoge kwaliteit. Een van onze ondernemingsdoelstellingen is het uitbetalen van een concurrerende prijs aan onze pootgoedtelers in de verschillende landen.

Samenwerken in de keten

We willen onze kennis van aardappelen continu verbeteren om samen met onze kwekers nieuwe rassen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van onze klanten. Om ons te onderscheiden van de concurrentie willen wij toegevoegde waarde leveren aan alle partijen in de waardeketen en willen we een betrouwbare partner zijn.

Waardeketens: Van teler tot consument

De waardeketens waarin we opereren omvatten alle activiteiten vanaf de research naar nieuwe en betere rassen, tot aan de consument die onze producten gebruiken (als vers product, in de vorm van frites, chips of voorbewerkt). We willen waarde toevoegen aan elk onderdeel van deze waardeketens.
Waardeketen in beeld

Home