Background
Pijler 3

Maatschappelijke
Betrokkenheid

Naast het verkleinen van onze voetafdruk, goed werkgeverschap en het bijdragen aan voedselzekerheid willen we ook van betekenis zijn voor de maatschappelijke omgeving. Dat doen we in de vorm van het nemen van sociale verantwoordelijkheid rondom onze proefvelden, het leveren van een bijdrage aan een gezond voedingspatroon, het koesteren van onze relatie met onze stakeholders en de support van goede doelen. De activiteiten die we op dit vlak rapporteren in deze editie van ons Duurzaamheidsverslag ondernemen we vanuit ons hoofdkantoor in Joure. In de toekomst zullen we ook de inspanningen van al onze vestigingen wereldwijd opnemen in de rapportage. 

Maatschappelijke Betrokkenheid Ambitie 2020 Resultaat
     
Sociale verantwoordelijkheid    
Voorkomen kinderarbeid in proefvelden Verhogen zelfredzaamheid bij gemeenschappen van werkers rondom proefvelden Partners benaderd voor pilot-voedselprogramma in Egypte
     
Gezond voedingspatroon    
Informeren consumenten over de aardappel en een gezond voedingspatroon Meer mensen houden een gezond voedingspatroon aan Deelname Het Nationaal Schooltuinproject
    Onderzoek naar koolhydraten (Carbohydrate Competentence Centre)
    Participatie in voorlichtingscampagne #powertothepieper
     
Maatschappelijke inzet    
Support Goede Doelen Jaarlijkse funding  van vier Goede Doelen* Energy4kids
    ‘Global Míssion Possible’
    Ondersteuning opleiding van 12 studenten in India
  Lokale betrokkenheid Bezoek aan kwekerij door bewoners verzorgingshuis
    Fietstocht HZPC UK voor het goede doel
  Het leveren van social return voor de omgeving* Aangaan duurzame relatie met Voedselbank Noordoost- Nederland, voedselpakketten voorzien van aardappels.
     

*Van toepassing in Nederland

 

Home