Background
Pijler 3 -Maatschappelijke Betrokkenheid

Voorkomen
kinderarbeid op
proefvelden

HZPC heeft in diverse klimaatzones proefvelden waar nieuwe rassen worden getest aan de hand van lokale omstandigheden. Deze proefvelden zijn ook aanwezig in gebieden waar armoede heerst. Kinderarbeid is in deze gebieden een diep geworteld probleem. Kinderen horen op school zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst, is onze mening. Wij accepteren dan ook geen kinderarbeid op onze proefvelden. In 2015 is gestart met het ontwikkelen van een code hiertoe.
 
Proefveldhouders zijn verplicht een verklaring te ondertekenen dat er geen kinderarbeid op de proefvelden plaatsvindt. Het Plantum akkoord tegen kinderarbeid is hierbij het uitgangspunt geweest en op maat gemaakt voor HZPC. We willen echter meer doen. Het verbieden van kinderarbeid verplaatst namelijk in veel gevallen slechts het probleem en lost de oorzaak niet op. Van belang is om de armoede in een gemeenschap aan te pakken.
 
Ook gaan wij de dialoog aan met toelevanciers over dit onderwerp, waar mogelijk kinderarbeid in de waardeketen voorkomt; denk hierbij bijvoorbeeld aan onze toeleveranciers van jute zakken. Om met eigen ogen vast stellen hoe de werkomstandigheden zijn, is er een inspectiebezoek door ons afgelegd bij de jute fabrikant in Bangladesh.
 
We zijn in de opstartfase van een voedselprogramma-pilot in Egypte. Door kinderen scholing te bieden kunnen zij werken aan hun toekomst. Tegelijkertijd met het scholingsprogramma, wordt een voedselprogramma op de school gestart. Bij de scholen worden schooltuinen aangelegd. Hierop wordt door de kinderen zelf groenten verbouwd die zij mee naar huis kunnen nemen. Terwijl de kinderen in de schoolbanken zitten wordt zo toch in het onderhoud van het gezin voorzien.
 
Er zijn inmiddels contacten gelegd met partners in de agrarische sector die in dezelfde regio’s belangen hebben. Het project krijgt voor komende periode onze focus zodat een goede stap voorwaarts wordt gemaakt. Bij een positief resultaat uit deze pilot zullen we kijken hoe we dit project naar andere proefveldlocaties kunnen uitbreiden.

Home