Background
Over de aardappel

Aardappel en
duurzaamheid

Doelen HZPC

 • ↑ Opbrengst
 • ↑ Voedselkwaliteit
 • ↓ Waterverbruik
 • ↓ Bemesting
 • ↑ Ziekteresistentie
 • ↓ CO2-footprint aardappel
 • ↑ Voedingswaarde per m2
 • Ontwikkeling nieuwe rassen voor extreme klimaten en zilte grond

Feiten

 • Aardappel is na maïs, rijst en tarwe 4e belangrijkste voedselgewas in de wereld
 • Aardappel gebruikt aanzienlijk minder water dan maïs, rijst en tarwe.
 • Aardappel heeft minder water nodig dan maïs, rijst en tarwe

Toekomst

 • 2050 CO2 in lucht ↑ naar ca. 550 ppm (parts per million)
 • 2050 aardappelopbrengst ↑ 28% vanwege CO2 toename
 • 2050 waterverbruik ↓ 11% vanwege CO2 toename
 • 2050 voedsel nodig voor 9,8 miljard mensen
 • Helft wereldbevolking leeft in 2030 met tekort aan water
 • Aardappel wordt als voedingsbron steeds belangrijker. China verdubbelt productie en consumptie komende 10 jaar.

Een verantwoord product

Ons doel om de teelt van aardappelen over de gehele wereld te verbeteren, is werken aan duurzaamheid. Met het gewas aardappel kunnen telers over de gehele wereld in een korte periode, met relatief weinig water, goede voeding produceren. Rijk aan vitamines en koolhydraten.

Er zijn nog steeds grote verschillen in kilogramopbrengst per hectare. Wordt in West-Europa gemiddeld 47 ton per hectare geoogst, in Rusland of China is dit nauwelijks 15 ton. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het gemis aan hoogwaardig pootgoed en het ontbreken van productkennis en goede mechanisatie.

De productie wordt ook vaak nog beperkt door de gevoeligheid voor ziekte. Wij kunnen de opbrengst per hectare sterk verhogen door het leveren van kwaliteitspootgoed van rassen met uitstekende eigenschappen in combinatie met het delen van kennis over product en teelt.

Onze veredelingsprogramma’s zijn vooral gericht op voedselkwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Met het oog op het milieu kijken we hierbij onder andere naar efficiënt landgebruik, milieuvriendelijke teelt en minder verbruik van zoet water. Ook willen wij de voedingswaarde per m2 teelt verhogen en zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de wereldwijde voedselvoorziening.

Lees meer over Research & Development

Download PDF 'Eten is weten is geweten – interview met Louise Fresco'

Veredelingstechnieken

HZPC maakt gebruik van de modernste veredelingstechnieken. Met steeds meer en nieuwe mogelijkheden werken we aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en verantwoorde aardappelrassen. De HZPC aardappelrassen zijn ontwikkeld zonder gebruik te maken van genetische modificatie (non-GMO). Dit beleid is bij de ontwikkeling van nieuwe rassen onverminderd van toepassing.

We zien dat er veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar biotechnologie. En dat deze wetenschap de potentie bezit om veel van de zaken die de wereld uitdagen - productie van betaalbare voeding voor een groeiende wereldbevolking - aan te pakken. Vanuit dat perspectief monitoren we de mogelijkheden die de biotechnologie biedt. Gezien de brede politieke en maatschappelijke discussie, zal regelgeving en acceptatie van een dergelijke nieuwe technologie door onze stakeholders, altijd maatgevend zijn voor hoe wij werken.

Home