Background

Over dit verslag

In dit tweede Duurzaamheidsverslag van HZPC doen we verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2014/2015. Het Duurzaamheidsverslag is bedoeld voor onze stakeholders zoals medewerkers, telers, kwekers, certificaathouders en ketenpartners. En voor iedereen die interesse heeft in onze duurzame activiteiten.

Het Duurzaamheidsverslag wordt elke twee jaar gepubliceerd. Voor het eerste verslag in 2014 werden de GRI G3.1 richtlijnen niveau C gevolgd. Nu wordt toegewerkt om het volgende verslag inclusief GRI G4 tabel te produceren. Een belangrijke stap hiervoor is het afronden van de internationale stakeholderconsultatie en het bepalen en de analyse van materialiteit in 2016.

De financiële-data, inclusief de medewerkersdata, heeft betrekking op alle HZPC-entiteiten zoals vermeld in het financieel jaarverslag van HZPC 2014/15. De kerngegevens duurzaamheid hebben betrekking op de HZPC-vestigingen in Nederland. De data wordt jaarlijks aangeleverd door de CSR-werkgroepleden verantwoordelijk voor de verschillende thema’s.

Voor vragen over ons Duurzaamheidsverslag of over de activiteiten van HZPC kunt u contact opnemen met: .

Home