Background
Pijler 2 - Werken aan voedselzekerheid

Het voeden van meer
mensen wereldwijd

Ontwikkelen van aangepaste rassen

Waterschaarste is een van de bedreigingen om voldoende voedsel te kunnen produceren. De aardappel als gewas, en diverse HZPC-rassen in het bijzonder, produceren in korte tijd met relatief weinig water veel gezond basisvoedsel. Aardappelen hebben beduidend minder water nodig dan voedselgewassen als maïs, tarwe en rijst. Het is om deze reden dat overheden in diverse landen de aardappelteelt stimuleren.

Het ontwikkelen van nieuwe rassen voor teelt onder moeilijke omstandigheden (periodes van hitte of droogte, zilte of arme landbouwgrond) is een speerpunt in onze veredelingsstrategie. Ook het delen van kennis om zodoende de aardappelteelt verder te kunnen optimaliseren zien we als een belangrijke bijdrage van HZPC aan de groeiende behoefte aan gezonde voeding en een verantwoorde teelt.

Het bereiken van meer mensen

We hebben de ambitie ieder jaar meer mensen wereldwijd te bereiken met onze producten. Op deze manier dragen we bij aan de voedselzekerheid en een gezond en gevarieerd voedselpatroon. Het is echter moeilijk om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen met de, uit ons geleverd pootgoed geproduceerde consumptie-aardappelen gevoed kunnen worden. Op basis van de FAO-statistieken met betrekking tot oppervlakte, productie en consumptie van aardappelen wordt 2,5% van de wereldaardappelproductie gedekt door de productie uit HZPC geleverd pootgoed. In de 90 landen waar wij leveren is dit 3,5% van de productie van aardappelen. We zullen onze ambitie opnieuw kwantificeren vanwege het gebrek aan nauwkeurigheid.

Het exporteren naar nieuwe landen

Structureel leverden we in 2015 met directe en indirecte verkoop (licentieteelt) aan 90 landen. We spreken over een structurele levering wanneer een land drie jaar achtereen in de pootgoedafzet voorkomt of in 4 van de laatste 5 jaar pootgoed afzet voorkomt. Dat laatste is als aanvulling toegevoegd omdat het voorkomt dat er soms geen pootgoed afzet plaatsvindt in een jaar en de daaropvolgende jaren weer wel. Er is echter dan wel sprake van een structurele pootgoedafzet op dat land. In de periode van 2013-2015 zijn in totaal 4 landen toegevoegd aan de lijst en is er een land afgegaan. Dit maakt dat het totaal aantal landen is gestegen van 87 naar 90.

Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed

In Afrikaanse landen rond de evenaar woont circa 40% van de bevolking onder de armoedegrens. Het helpen van kleinschalige boeren om hun voedselproductie te verbeteren is van groot belang als antwoord op de sterke bevolkingsgroei en de vraag naar voedsel.

Bijna 99% van de lokale boeren gebruikt gedegeneerd en laagwaardig pootgoed. Dit levert een drie- tot vijfmaal kleinere oogst op dan hoogwaardig pootgoed. Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture uit Zwitserland helpt kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden aan een beter inkomen door innovatie en duurzame landbouw. Hiermee verbeteren zij de levensomstandigheden van kleine boeren. Eén van hun projecten is het toegang geven van boeren tot hoogwaardig pootgoed van moderne rassen: ‘Seeds2B’. De focus binnen dit project ligt op aardappels vanwege de mogelijkheid om met lage impact voor voedselzekerheid te zorgen.

HZPC is partner van het project. Met kennis en een sterk rassenportfolio draagt HZPC bij aan het ontwikkelen van de markt voor kleinschalige boeren in deze tropische regio. Inmiddels zijn er twaalf rassen officieel toegelaten voor import in de verschillende landen in de regio. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van dit aantal door middel van diverse lokale beproevingen. Ook zijn inmiddels goede lokale partners gevonden, die de lokale productie en distributie van het pootgoed verzorgen. De komende vijf jaar wordt gewerkt aan het krijgen van bekendheid, verdere toegang verkrijgen in de regio, samenwerking binnen de sector om distributie te verbeteren, opslag en marketing.

Meer informatie over het project

Kennisdelen met telers

Met goede instructies en kennis kunnen telers overal ter wereld het beste uit hun gewas halen. Dit voorkomt het verloren gaan van (een deel van) de oogst, verspilling van grondstoffen of belasting van het milieu.

Ontwikkelen van messaging service voor telers

Het meeste pootgoed leveren we niet direct aan telers. Er wordt veel  indirect pootgoed ingekocht. Het is niet zeker of die telers beschikking hebben over de juiste informatie. Daarom willen we altijd met de eindgebruiker (o.a. consumptietelers) communiceren. Met behulp van digitale techniek helpen we succes te vergroten.
 
Een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering is het in dialoog gaan met de teler over het resultaat van de verschillende rassen. In de nabije toekomst wordt een app ontwikkeld voor rasspecifieke teeltinformatie die op elk moment van de dag gebruikt kan worden door telers overal ter wereld.

Telerbijeenkomst thema bewaring

In 2015 vonden telerbijeenkomsten plaats voor HZPC pootgoedtelers in Nederland over het onderwerp bewaring. Hier namen in totaal 200 telers aan deel. Het doel is om de manier van bewaren te verbeteren, een betere kwaliteit van het product te krijgen en minder verloren te laten gaan. Er werden follow up sessies bij telers georganiseerd om in kleine groepen over impact te praten. Dit werd als zeer positief en nuttig ervaren door telers.

Veredeling in ontwikkelingslanden: workshop bij Gates Foundation

De Gates Foundation, opgericht door Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda, richt zich op het wereldwijd verbeteren van gezondheidszorg en het verminderen van extreme armoede. Een belangrijk agendapunt is het bevorderen van veredeling van lokaal belangrijke gewassen in ontwikkelingslanden. O.a. in samenwerking met het CIP (International Potato Centre) organiseerde de Gates Foundation begin 2015 in Oeganda een driedaagse bijeenkomst over dit onderwerp.

HZPC werd uitgenodigd om een lezing te verzorgen voor een doelgroep van lokale veredelaars uit uiteenlopende ontwikkelingslanden. Een groot probleem in ontwikkelingslanden is om hoogwaardig pootgoed en uitgangsmateriaal  te produceren en te behouden. De aanwezige lokale veredelaars werd getoond hoe een commercieel veredelingsbedrijf kwaliteit meet, hoe technisch wordt veredeld en hoe dat leidt tot snelle vooruitgang, objectiviteit en hoge kwaliteit die past bij de vraag van consumenten. En tot slot, hoe je die consumentenvraag kunt meten.

Hans van Doorn, programmaleider Kwantitatieve Genetica en Biometrie:

“Sociale structuren in ontwikkelingslanden bepalen voor een groot gedeelte of nieuw ontwikkelde rassen van een gewas wel of niet aanslaan. Hoe je een nieuw ras introduceert is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van een ras. Lokale veredelaars moeten naast de toepassing van moderne technieken dus ook onderzoek doen naar consumenten en de aanwezige sociale verhoudingen. De kans dat je dan een succesvol ras ontwikkelt dat daadwerkelijk verschil maakt is vele malen groter.”

In 2016 zal HZPC op uitnodiging van de Gates Foundation in China bijdragen aan een plenaire sessie over veredeling.

Small farmers big deal

Small farmers, big deal, een initiatief van Agriterra, roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. HZPC is lid van de initiatiefgroep achter Small farmers big deal. We denken, samen met een groep experts uit het bedrijfsleven, de overheid, onderzoek & wetenschap, en maatschappelijke organisaties, mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.

Adviseren door productmanagers wereldwijd

Om de kwaliteit van gezond en duurzaam geproduceerd pootgoed te garanderen, waarborgt HZPC de kwaliteit in de hele productieketen; van ziektebeheersing en teeltinstructie tot aan de kleinste schakel in de logistieke operatie.
 
Ziektebeheersing
Naast het handhaven van de verscherpte norm voor zilverschurft, richt HZPC zich op de kwaliteitsbeheersing in de teelt zelf. Zo geven wij voorlichting aan pootgoedtelers over hoe zij een optimaal resultaat kunnen halen. Daarnaast is het beheersen van Erwinia een onderwerp dat doorlopend onze aandacht heeft. Dankzij het inzetten van een PCR-toets op basispootgoed, het gebruik van minder veldgeneraties en diverse aanpassingen in de teelt, is het aantal declasseringen van pootgoed vanwege Erwinia de laatste jaren sterk afgenomen.
 
Teeltinstructie
Om agronomische kennis goed te kunnen toepassen en zo bij te dragen aan kwaliteit, zorgen wij voor goede samenwerking met en gedegen voorlichting aan de ongeveer 800 pootgoedtelers die internationaal aan HZPC verbonden zijn. Ook geven wij consumptietelers instructies over bewezen praktijkvoorbeelden en bieden wij intensieve begeleiding bij de teelt, bijvoorbeeld over de optimale werkwijze om aardappelen na de oogst te drogen en te bewaren. Wij hebben een internationaal team van ca. 30 buitendienstmedewerkers in dienst.

Home