Background
Pijler 2

Werken aan
voedselzekerheid

De wereldwijde voedselbehoefte blijft sterk groeien. Een toenemende wereldbevolking en een grotere welvaart in verschillende delen van de wereld verklaren deze groei. De groeiende voedselbehoefte kan voor slechts een klein deel geproduceerd worden op te ontwikkelen landbouwgronden.

Voor het merendeel (80%) zal in de groeiende voedselbehoefte moeten worden voorzien door hogere opbrengsten op bestaande landbouwgronden. Als marktleider op het gebied van aardappelveredeling hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid te nemen.

Bijdragen aan voedselzekerheid Ambitie 2020 Resultaat 2014/2015
     
Het voeden van meer mensen wereldwijd    
Ontwikkelen aangepaste rassen Jaarlijks 5 nieuwe rassen 7 nieuwe rassen 2014/2015
Het bereiken van meer mensen 1 nieuw land per jaar (tot 2020) Van 87 naar 90 landen in 2015
Het exporteren naar meer landen Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed Partner in Seeds2B project
Kennisdelen met telers Ontwikkelen van messaging service voor telers In ontwikkeling
    Telerbijeenkomst bewaring
    Workshop veredeling voor ontwikkelingslanden
    Small farmers, big deal – empowerment van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden
    Adviseren door productmanagers wereldwijd
     
Bijdragen aan gezonde voeding    
Ontwikkelen specialty rassen 8 rassen/concepten per 2020 Ontwikkelen specialty rassen, rijk aan antioxidanten, onder merknaam ‘Perupa’s
    Ontwikkeling ‘light’ variant Sunlite
     
Zorg voor genetische bronnen    
Zorgdragen voor genetische diversiteit Steunen en samenwerken met genen banken wereldwijd Samenwerking met CIP in Peru
  Beleid voor intellectueel eigendom & breeders exemption Communiceren visie
  Naleven Nagoya Protocol 7 nieuwe rassen 2014/2015
  Jaarlijks 5 nieuwe rassen toevoegen aan rassenlijst  
     

*Van toepassing in Nederland

 

Home