Background
Pijler 2 - Werken aan voedselzekerheid

Zorg voor genetische bronnen

Zorgdragen voor genetische diversiteit

Wij streven ernaar de genetische diversiteit van het aardappelgewas in stand te houden. Daarmee blijft deze natuurlijke rijkdom ook voor toekomstige generaties beschikbaar.

Voor de wereldvoedselvoorziening is genetische diversiteit (verschillen in herkomst) heel belangrijk. Als veredelingsbedrijf moeten we kunnen inspelen op veranderende eisen aan de aardappelteelt en aan veranderende omstandigheden.

Er kunnen nieuwe ziekten en plagen ontstaan, het klimaat verandert en de wereldbevolking groeit. Ook neemt de vraag naar duurzame productie toe en veranderen wensen van consumenten. De oplossing voor nieuwe vraagstukken is soms te vinden in de eigenschappen van oude rassen, in planten in andere landen (in landbouwsystemen of daarbuiten) of in genenbanken.

Onze focus ligt op:

  • het steunen en samenwerken met genenbanken wereldwijd
  • het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling (breeders exemption).
  • het naleven van het Nagoya Protocol
  • het maken van nieuwe aardappelrassen zodat genetische diversiteit behouden blijft

Verantwoord omgaan met genetisch materiaal: samenwerking met genenbanken

HZPC hecht veel waarde aan een goede samenwerking met genenbanken. Zo kan op een duurzame manier worden samengewerkt met de meest belangrijke bronnen voor genetische diversiteit. We maken gebruik van de collecties die in Nederland en Duitsland aanwezig zijn bij de genenbanken.

Samenwerking CIP en benefit sharing in Peru

In 2014 is HZPC een samenwerking aan gegaan met het CIP (International Potato Centre) in Peru. Deze organisatie levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. Het gezamenlijke project is ter ondersteuning van het in stand houden van genetische diversiteit met daaraan gekoppeld benefit sharing. Dit project zal in eerste instantie 3 jaar duren.

Lees meer over het project

Breeders' exemption

Genetische bronnen en ook biodiversiteit zijn het uitgangsmateriaal voor plantenveredeling. Meestal worden moderne rassen als genetische bron ingezet voor veredeling. Soms worden ook wilde verwanten van de cultuurgewassen en landrassen* gebruikt. Het is daarom van groot belang voor plantenveredeling om toegang te hebben tot alle genetische bronnen.

Plantum is de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Plantum heeft een standpunt geformuleerd voor het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling of wel breeders’ exemption.

Dit standpunt luidt:

  1. Octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal dient vrij beschikbaar te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.
  2. Gebruik en exploitatie van deze nieuwe rassen dienen vrij te zijn in overeenstemming met de breeders’ exemption van het UPOV Verdrag.
  3. De hiervoor genoemde vrije beschikbaarheid, gebruik en exploitatie mogen op geen enkele wijze direct of indirect belemmerd worden door het octrooirecht.

HZPC onderschrijft ten volle het standpunt van Plantum ten aanzien van de breeders’ exemption en is van mening dat dit wereldwijd van toepassing zou moeten zijn.

Naleven Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol heeft betrekking op toegang tot genetische bronnen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiend uit het gebruik van deze bronnen. Het is gebaseerd op de Convention on Biological Diversity (CBD), een internationaal verdrag. Dit verdrag is gekoppeld aan de nationale soevereiniteit van de landen waar de biologische diversiteit zich van nature heeft ontwikkeld. Het komt er kortweg op neer dat deze landen zich meer dan ooit bewust zijn van hun biodiversiteit en daarom een redelijke vergoeding willen voor toegang tot en gebruik van die genetische bronnen. Het protocol richt zich dan ook op het verschaffen van een transparant wettelijk kader voor toegang en verdeling van de voordelen, om naleving door zowel leveranciers als gebruikers van genetische bronnen te bevorderen. De bepalingen van het Nagoya Protocol zijn bindend voor landen die dit protocol hebben ondertekend. Als bedrijf gevestigd in de EU, is het nalaven van het Nagoya Protocol voor HZPC van toepassing.

Het maken van nieuwe aardappelrassen

Jaarlijks wil HZPC 5 nieuwe rassen toevoegen aan de rassenlijst. In de afgelopen jaren zijn de volgende HZPC en Stet rassen opgenomen:

Jaar 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
         
Aantal rassen
opgenomen op
de rassenlijst
5 12 8 7
Namen Celandine Blue Star Avanti Carminella
  Flamenco Gioconda Baby Rose Farida
  Memphis Magenta love Briosa Iryna
  Kastelli Navigator Dirosso Jennifer
  Sultana Orlena Double Fun Noblesse
    Sunita Fortus Primabelle
    Talentine Heraclea Rosi
    Violet Queen Panamera  
    Melanto*    
    Vitalia*    
    Zelinda*    
    ZinaRed    


*Niet in Duurzaaamheidsverslag 2014

Home