Background
Pijler 1

Zorg voor het milieu

Natuurlijke bronnen moeten we in ere houden en beschermen. Voor ons als bedrijf in de agrarische sector is een gezonde aarde ons hoogste goed. Om bij te dragen aan een verantwoord gebruik hiervan richten wij ons op:

  • het ontwikkelen van aardappelrassen die qua duurzaamheid beter scoren;
  • het verminderen van transportkilometers o.a. door het stimuleren van ‘local for local’ teelt;
  • het nemen van meer verantwoordelijkheid in de keten;
  • het verminderen van de milieuvoetafdruk van de eigen organisatie;
Zorg voor het mileu Ambitie 2020 Resultaat 2014/2015
     
Ontwikkelen duurzame aardappelen    
Ontwikkelen nieuwe rassen met hogere opbrengst tegen lagere impact Klanten inzicht geven in welke rassen te gebruiken ten behoeve van duurzaamheid binnen specifieke omstandigheden. Ontwikkelen poster voor het sales team t.b.v. klanten
  Ontwikkelen meetmethode om duurzaamheids indicatoren van rassen te bepalen  In ontwikkeling
  Ontwikkelen van een interne tool om nieuwe rassen te ontwikkelen Nog niet gestart
     
Verbeteren logistiek en verpakking    
Local for local pootgoed teelt in Europese landen waar HZPC pootgoed produceert Per europees pootgoed productieland: van 74% (2010) naar 82% (2015/16) lokaal geteeld en geleverd In lijn met doelstelling in 2014/15: 81%
Optimaliseren transport van pootgoed Reduceren transport km per truck tot 400 containers per binnenscheepvaart* Transport van 1.710 containers via binnenvaartschepen: CO2-reductie 1,0 mln. kg (-38%)
Gebruik duurzame verpakking Onderzoek naar alternatieven op basis van milieu impact* Onderzoek naar hergebruik Big Bags Gebruik van eerlijk geproduceerde jute zakken
     
Ketenverantwoordelijkheid    
Selecteren toeleveranciers (telers) met een duurzaamheidsprogramma

25% van het pootgoed is geteeld binnen een duurzaamheidprogramma per 2018

30 HZPC-telers nemen deel aan Veldleeuwerik
  Toename aantal HZPC-telers dat deelneemt aan Stichting Veldleeuwerik met 25 per jaar*

Partnership met Polish Sustainable Farming Association: pilot met 12 HZPC-telers in Polen

Selecteren toeleveranciers met een duurzaamheidsprogramma   Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden
Educatie Vergroten opbrengst en verminderen impact en waste*

Organiseren telerbijeenkomsten: 2015 thema Bewaring

     
Reduceren impact op het milieu door eigen organisatie    
Verminderen energieverbruik Opwekken duurzame energie* 1424 zonnepanelen geïnstalleerd bij de ZOS te Emmeloord
  Duurzame huisvesting* 120 zonnepanelen geïnstalleerd bij HZPC in Joure
  100% groene energie* Warmte/Koude Opslag kassen Metslawier
    Overstap NL-vestigingen op groene energie per 1 januari 2015
Mobiliteit: verminderen reizen en verduurzamen wagenpark Stimuleren video conferentie Kwartaal overleggen worden uitgevoerd via video conferencing.
Van papier naar digitaal Ontwikkelen nieuw beleid duurzaam wagenpark* Nieuw beleid duurzaam wagenpark
  Papierverbruik – 20% in 2016* 50% minder papierverbruik ten opzichte van 2012


*Van toepassing in Nederland

Home