Background
Pijler 1 - Zorg voor het milieu

Ontwikkeling
duurzame
aardappelen

Ontwikkelen nieuwe rassen met hogere opbrengst tegen lagere milieu impact

Het ontwikkelen van nieuwe rassen met hoge (intrinsieke) kwaliteiten, voor teelt onder moeilijke omstandigheden zoals hitte of droogte of op arme grond, is een speerpunt in onze veredelingsstrategie en raakt de kern van onze missie. Research & Development (R&D) is daarom een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Met een breed netwerk aan proefveldlocaties wereldwijd hebben wij de belangrijkste klimaten en teeltcondities in onze rasbeproeving opgenomen. Door onderzoek naar de optimale mate van irrigatie en bemesting per ras willen wij de prestaties van onze rassen nog verder verbeteren.

R&D voert onder andere projecten uit rond stress (uitdagende omstandigheden als hitte, droogte, arme grond). Deze projecten zijn gericht op het ontwikkelen van rassen met een hoge opbrengst aangevuld met diverse resistenties. Hiermee willen we zowel het rendement voor de pootgoedteler als het rendement voor de teler op de eindbestemming verhogen.

Een voorbeeld van een jong ras dat goede potentie heeft voor de stressvolle teeltgebieden is Panamera. Bijzonder aan dit ras zijn zijn hitte- en droogtetolerantie, stikstofefficiëntie en Phytophthora-resistentie. Dit resulteert in hogere opbrengsten bij droogte en bespaart kosten voor de teler.

Onze kweekvijver wordt mede gevoed door onze sterke groep exclusief aangesloten kwekers die we vanaf het vierde beproevingsjaar aansluiten op ons interne selectieprogramma.

Lees meer over Research & Development

Voedsel voor de aardappel

Duurzame voedselproductie begint bij de bodem. Een aardappelplant levert onder optimale groeicondities vele malen beter. De opbrengstverschillen worden voor 70% verklaard door genetica  en voor 30% door omstandigheden zoals klimaat, bodem en teeltmanagement. Bemesting leek altijd vanzelfsprekend. Dat is geheel veranderd. Vanwege milieuwetgeving maar ook vanwege schaarste wordt nu anders naar bemesting gekeken. Grondstoffen en mineralen zijn niet on-uitputtend. Er zijn nog maar een paar regio’s in de wereld die zuiver fosfaat delven. Juist dit element is een zeer belangrijk mineraal voor de groei van de aardappelplant.

Doordat er minder meststoffen gebruikt worden, krijgen sommige aardappelrassen geen optimale voeding. Zij kunnen gevoelig worden voor bepaalde ziekten. Bijvoorbeeld door magnesium tekort neemt de gevoeligheid voor Alternaria (schimmelziekte) sterk toe voor een aantal rassen.

Om efficiënter met mineralen om te gaan heeft HZPC twee proefvelden met verschillende stikstof-trappen, en één locatie met kali-trappen aangelegd. Voorafgaand wordt de bodemvoorraad gemeten en tijdens de groei wordt met bladanalyse gemeten wat het ras opneemt. In 2014/2015 zijn 6 rassen getest; Colomba, Gioconda en Fortus en een 3-tal introductierassen onder nummer. Het geeft ons niet alleen inzicht in het resultaat van stikstof op bijvoorbeeld opbrengst en kwaliteit, maar ook de interactie met andere mineralen en we kijken of het ras gevoeliger wordt voor ziekten. We leren het ras daardoor nog beter kennen. Met deze kennis kunnen we nieuwe of verbeterde aardappelrassen produceren die minder ziektegevoelig zijn of optimaal presteren onder uitdagende omstandigheden.

Een aantal rassen is inmiddels zo efficiënt in hun nutriëntenopname dat ze met heel weinig toe kunnen om een optimale prestatie te kunnen leveren. Een goed voorbeeld hiervan is het ras Mozart, dat met 60-70% van de normale stikstof bemesting de beste prestatie levert.

De waterfootprint van de aardappel

De productie van voedsel is verantwoordelijk voor 85% van het jaarlijkse waterverbruik in de wereld (Arjen Hoekstra, hoogleraar watermanagement Universiteit Twente in Trouw). Hoekstra ontwikkelde het begrip ‘watervoetafdruk’, een model om inzicht te krijgen in de hoeveelheid water die nodig is om producten en ook diensten te produceren.

De gemiddelde wereldwijde ‘waterfootprint’ van aardappelen is 287 liter/kg. Ter vergelijking het gemiddelde wereldwijde waterverbruik bij andere gewassen en producten:

Aardappel 287 liter / kg 
Tarwe 1.827 liter / kg
Rijst 2.497 liter / kg
Suiker (rietsuiker)  1.782 liter / kg
Suiker (bietsuiker) 920 liter / kg
Melk 1.020 liter / kg
Rundvlees 15.415 liter/kg
Appel  822 liter/kg

 

Bron: Waterfootprint (Mekonnen, M.M. and Hoekstra ,A.Y.)

Is de aardappel een watervreter?
We vragen het aan Anton Haverkort, gewasecoloog bij Plant Research International (PRI) van Wageningen UR en gespecialiseerd in teeltsystemen van aardappelen. Lees het artikel

HZPC-ras Annabelle als beste uit ÖKO-TEST

In 2015 onderzocht ÖKO-TEST, een Duits maandelijks tijdschrift voor consumenten, aardappelen uit alle Duitse supermarkten. ÖKO-TEST checkt producten op kwaliteit en hun effect op het milieu. Onder de onderzochte aardappelen was ook het in Portugal geteelde HZPC-ras Annabelle. Deze aardappel wordt verkocht door Aldi Nord.

De aardappelen werden onder andere getest op:

  • residuen van bestrijdingsmiddelen;
  • nitraatgehaltes;
  • metalen; 
  • solanine (de natuurlijke gifstof die aardappelen groen laat worden);
  • waterverbruik per perceel.

De “Familienkartoffel” Annabelle kwam als beste uit de test en kreeg van ÖKO-TEST een 'gut'.
Van alle geteste traditionele producten kreeg Annabelle  als enige het ‘gut’ waarmerk.

Ralf Möller, Directeur van HZPC Duitsland:
“Dankzij onze duurzaamheidsinspanningen waren wij als organisatie in staat om adequaat te reageren op de vragen van ÖKO-TEST. Zo konden wij de vraag over de waterfootprint van het Annabelle-perceel in Portugal beantwoorden. Dat was niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Je ziet dat vragen over impact van producten op het milieu steeds meer gemeengoed gaan worden. Dankzij het meer en meer vastleggen van data kunnen wij steeds beter inspelen op vragen vanuit de samenleving.”

Klanten inzicht geven in welke rassen te gebruiken ten behoeve van duurzaamheid binnen specifieke omstandigheden

We hebben een overzicht gemaakt van duurzaaamheids indicatoren die van belang zijn bij het kweken en telen van een aantal van onze aardappelrassen. Het overzicht helpt klanten en telers bepalen, op basis van een aantal markt- of klimaatomstandigheden, welke (duurzame) rassen zij kunnen gebruiken die voor hun lokale omstandigheden de beste prestatie leveren.

Download hier onze Varieties & Sustainability Poster

Ontwikkelen meetmethode om duurzaamheidsindicatoren van rassen te bepalen
We zijn bezig met het ontwikkelen van een meetmethode om de duurzaamheidsindicatoren te bepalen. Daarvoor zijn inmiddels diverse toetsen en proeven ontwikkeld:

  • Bemestingsproeven
  • Watersafe trial (droogte proeven)
  • Meetmethode reductie verspilling
  • Ziekte & resistentie ontwikkeling
  • Consumentenwaarde

In de periode tot 2020 zal hier nog een hitte proef aan worden toegevoegd.

Home