Background
Pijler 1 - Zorg voor het milieu

Reduceren impact op het milieu door eigen organisatie

Verminderen energieverbruik en CO2-emissie

Voor onze eigen organisatie in Nederland en alle buitenlandse vestigingen willen we het energieverbruik en de CO2-emissie verminderen. Voor het verminderen van energie is een energiebesparingsplan gemaakt. Dit wordt stap voor stap tot 2020 uitgevoerd. Om onze CO2-emissie doelmatig kunnen te verminderen zullen we in 2016 met behulp van Climate Neutral Group onze CO2-footprint in kaart brengen en onze scope bepalen.

Wat we al doen:

 • 100% groene energie per 2015 (hoofdkantoor & vestigingen in Nederland)
 • Zonnepanelen (hoofdkantoor)
 • Zonnepanelen (ZOS Emmeloord)
 • Volledige isolatie (hoofdkantoor)
 • Luchtbehandeling met warmterugwinning middels warmtewiel (hoofdkantoor)
 • T5 verlichting (hoofdkantoor)
 • Hoog rendement Cv-installatie (hoofdkantoor)
 • Klimaatsysteem Warmte/Koude Opslag (WKO) en warmtepomp (R&D lab en kassen)
 • Gebruik restwarmte machinekamer (ZOS Stiens)
 • Aanwezigheidsdetectie verlichting (ZOS Stiens)
 • Gebruik restwarmte koelinstallatie (ZOS Wehe den Hoorn)
  2013/2014 2014/2015 %
Elektraverbruik 3,75 mln. kWh 3,53 mnl. kWh -5,9
Gasverbruik 225.000 m3 152.191 m3 -32,4

Deze verbruiksgegevens hebben betrekking op HZPC Holland-vestigingen: Joure, Metslawier, Emmeloord, Stiens en Wehe den Hoorn.

Energiebesparingplan

Aan de hand van een nulmeting in 2013 hebben we inzicht in ons verbruik per locatie. Hieruit is een Energiebesparingplan voortgekomen met een aantal belangrijke punten voor verbetering. Deze zullen in de periode 2013 – 2020 stap voor stap worden overwogen en uitgevoerd.

Mogelijkheden voor verbetering

Verlichting vervangen door LED- of T5 verlichting  Energiebesparing 40 – 60% 
Dubbel glas ZOS gebouwen 80%
Warmteterugwinning (van koelmachines) € 4.500 per locatie per jaar
Tegengaan sluipverbruik     op alle locaties
Duurzame energieproductie  25% besparing op inkoop energie

 

Opwekken duurzame energie

Zonnepanelen geïnstalleerd bij de ZOS te Emmeloord

In augustus 2015 zijn er 1.424 zonnepanelen geïnstalleerd bij de ZOS te Emmeloord. Deze leveren een vermogen van 350.000 kWh op. Dit staat gelijk aan het gemiddelde energieverbruik per jaar van 76 huishoudens*. De zonnepanelen verminderen de CO2-uitstoot met ca.198 ton per jaar.
* berekening op basis van gem. verbruik 4-persoonshuishoudens volgens Nibud.

Ook op ons hoofdkantoor in Joure zijn zonnepanelen aanwezig. Deze zijn eind 2015 vervangen door 120 nieuwe panelen. Deze leveren een vermogen van 30.000 kWh/jaar en een CO2-reductie van 17 ton per jaar.

Warmte Koude Opslag verwarmt kassencomplex

In Metslawier staan ons Research & Development Center. Belangrijk onderdeel hiervan is het kassencomplex. In deze kassen worden nieuwe rassen voortgebracht bestemd voor miljoenen consumenten wereldwijd. In 2010 is een compleet vernieuwd en duurzaam kassencomplex gebouwd. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van duurzame technieken om de kassen te verwarmen (Warmte Koude Opslag), de bewatering te regelen (opvang en gebruik grijswater) en ongedierte buiten te houden (gesloten kassen).

Mobiliteit: verminderen reizen en verduurzamen wagenpark

Videoconferencing

Jaarlijks worden vele reizen over de gehele wereld gemaakt tussen de verschillende vestigingen, naar proefvelden en klanten. Om kosten te besparen en autokilometers en de vluchtbewegingen te verminderen sporen we iedereen aan om daar waar mogelijk meer gebruik te maken van videoconferencing. De CO2-footprint van onze eigen mobiliteit (medewerkers HZPC) zal de komende periode worden gemeten. Op basis daarvan kunnen we zien of en hoe dit initiatief effect heeft.

Verduurzamen wagenpark

Voor het verduurzamen van het leasewagenpark is een plan ontwikkeld voor HZPC Holland. HZPC wil het gebruik van zuinige auto’s stimuleren.

Er worden twee grenzen gehanteerd waaraan een auto wordt getoetst:

 • Een gemiddelde CO2-uitstoot voor het gehele wagenpark niet hoger dan 120 g/km.
 • Een maximaal normleasebedrag inclusief brandstofverbruik (door de brandstof mee te rekenen in de toetsing, wordt de keuze voor een auto met een gemiddeld lager brandstofverbruik gestimuleerd).
Vermindering gemiddelde CO2-uitstoot leasewagenpark HZPC Holland
         
2011 2012 2013 2014 2015
150 gr 136 gr 112 gr 106 gr 99 gr

Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van:

 • NS OV Business Card
 • Controle bandenspanning op locatie
 • Inzet van vakantieauto
 • Keuze alternatieve brandstofsoorten

Digitaal beleid

We hebben het doel om het papierverbruik van HZPC in Nederland de komende twee jaar tot 2016 met 20% te verminderen. Sinds 2014 kopen we voor briefpapier, print- en kopieerpapier, FSC keurmerk papier of gerecycled papier in. Vanaf 2016 zal er 100% gerecycled papier of FSC papier worden ingekocht.

Papierverbruik* per jaar 2012  2013 2014 2015 %
HZPC Holland, R&D Metslawier, ZOS 960.000 vel 840.000* vel 600.000 vel 480.000 vel

-50% tov ‘12

* Deze cijfers gelden voor print-en kopieerpapier
**Aangepast tov duurzaamheidsverlag 13/14 na herberekening

Home