Background
Pijler 1 - Zorg voor het milieu

Verbeteren logistiek
en verpakking

Local for local teelt in Europa

Hoe houden we transportkilometers van pootgoed en aardappelen beperkt? Deze vraag staat hoog op onze agenda. We streven ernaar om zoveel mogelijk lokaal te produceren. HZPC produceerde in 2014/2015 in Europa ruim 17.500 ha pootgoed. Van deze productie vond 70% in Nederland plaats.

HZPC heeft in Europa, buiten Nederland, 5 pootgoed productielanden. In deze landen kwam het verkochte pootgoed vijf jaar geleden voor 74% uit lokale productie. Dit willen we laten toenemen. We telen daarom local for local. Concreet betekent dit dat in de UK, Frankrijk, Duitsland, Polen en Finland, omdat daar een eigen HZPC productielocatie is, lokaal pootgoed van HZPC voor de lokale markt wordt geteeld. Teelt dichtbij huis dus, daar waar de afzetmarkt is. Door deze local for localstrategie worden transportkilometers van het pootgoed beperkt.

Er zal vanuit Nederland naar de omringende landen echter altijd export plaats blijven vinden. Dit vanwege het feit dat er vanuit een aantal van deze productielanden behoefte zal blijven aan hoogwaardig pootgoed vanuit Nederland. Dit wordt vervolgens enkele jaren nageteeld in het betreffende land. Daarna komt het lokaal op de markt om consumptieaardappelen van te produceren. Ook kan het voorkomen dat de klanten voorkeur hebben voor Nederlands origine. In dat geval wordt vanuit Nederland geëxporteerd.

De export naar andere landen in Europa, het Midden Oosten en Afrika vindt voornamelijk vanuit Nederland plaats.

Aandeel van lokaal geproduceerd pootgoed van de totale pootgoed verkoop in Europese productielanden (buiten Nederland):

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
75% 74% 78% 79% 80% 81% 82%

Optimaliseren transport van pootgoed

HZPC verzorgt gedeeltelijk het transport van pootgoed. De verdeelfunctie om het pootgoed te distribueren ligt in Nederland. Vanuit verschillende distributiecentra wordt het pootgoed wereldwijd geëxporteerd. In Nederland vinden daarom meer transportbewegingen plaats dan in het buitenland. De uitdaging is om de logistiek zo efficiënt mogelijk in te richten zodat het aantal transportbewegingen beperkt blijft.

Transport per vrachtauto heeft impact op het milieu en is kostbaar. Minder vrachtwagens op de weg dragen bij aan een betere doorstroming van het verkeer. Daarom maken we vaker gebruik van binnenlandse vrachtvaart. Via de Nederlandse waterwegen werden in de periode 2014/15 ruim 1.710 containers (met 25 ton aardappelen per container) vervoerd naar de haven van Velsen en Rotterdam. Ten opzichte van vervoer per as heeft transport over water een CO2-reductie van 1,0 mln. kg (-38%) opgeleverd.

Gebruik duurzame verpakking

We spreken met onze toeleveranciers over hun inzet op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijke groep toeleveranciers zijn verpakkingsbedrijven. Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid jute zakken gebruikt voor de verpakking van pootgoed. Dit zijn voornamelijk 50 kg en 25 kg zakken. Jute is een natuurproduct dat al vele jaren met succes gebruikt wordt voor de verpakking van pootgoed. Het zorgt voor kwaliteitsbehoud van het pootgoed tijdens transport en bewaring. Een belangrijk pluspunt van jute is dat het een natuurproduct is en 100% biologisch afbreekbaar.

De jute die gebruikt wordt voor de productie van de aardappelzakken komt vooral uit Bangladesh. De producenten van jute zakken waar HZPC zaken mee doet, werken aan het verder verduurzamen van de lokale productie van de jute. Lees meer onze leveranciers

We maken gebruik van diverse vormen van verpakking voor pootgoed

  • 80% jute (100% biologisch afbreekbaar)
  • 15% Big Bags (Polyethyleen)
  • 5% los transport

Pallets
De pallets die we gebruiken voor transport zijn gemaakt van verantwoord hout. We hebben bestudeerd of we kunnen overstappen op het gebruik van europallets met statiegeld. Dat is momenteel niet mogelijk door de afwijkende afmetingen van de europallets ten opzichte van de pallets die wij nodig hebben.

De pallets die naar landen als het Midden-Oosten en Afrika gaan blijven daar. Daar worden zij door lokale bedrijven en door de bevolking voor allerlei doeleinden hergebruikt. Terugleveren van deze pallets is onmogelijk om fytosanitaire redenen.

Big Bags
Het grootste deel van de Big Bags wordt hergebruikt. We hebben gekeken hoe we op een goede wijze het deel dat niet wordt hergebruikt kunnen innemen. Het opzetten van die infrastructuur blijkt op dit moment nog zeer complex en inefficiënt vanwege het kleine aantal Big Bags.

Home